ส่งข้อมูล

ข้อมูลติดต่อ

253/2 หมู่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม เทศบาลนครเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ 50180

084-043-6515 , 083-421-6879 , 088-252-6097

053-465-545

drsungra@dr-sun-graindryer.com

Follow Us On Instagram

@foodeblog